Експертни бизнес оценки

Преизчисляване на GPS координати. GPS калкулатор.Координати Google Maps:

Latitude (геогр. ширина): ° Използвайте . за десетичен разделител
Longitude (геогр. дължина): ° Използвайте . за десетичен разделителКоординати Garmin:

N: ° , '
E: ° , 'GPS calc beta version 0.1. Missing input data verification.
Страницата е запазена специално за Globul / TNBG teams :-) by KPAHK®