Експертни бизнес оценки
Начало
Услуги
Обекти
Полезно

Изчисляване на заплата и осигурителна тежест за 2009 за родени след (01.01.1960)

 
Брутна Заплата лв.
Лични Работодател Общо
Здравни Осигуровки % % %
Пенсионни Осигуровки % % %
Общо заболяване и майчинство % % %
Безработица % % %
Трудова злополука и професионална болест % % %
Допълнително задължително пенсионно осигуряване % % %

Сума Осигуровки лв. лв. %
ДОД (по ЗОДФЛ) лв.
Обща стойност за работодателя лв.
Нетна Заплата лв.