Начало
Услуги
Обекти
Контакти
Карта
Полезнo

“Ласто Инженеринг” ЕООД е регистрирана по Търговския закон от Софийски градски съд с Решение от 05.2007 г. с предмет на дейност:

Оценителска дейност, дейности свързани с покупко-продажба, управление и маркетинг на недвижими имоти, строителство и финансиране на недвижими имоти, лизингови и консултански услуги и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

Фирмата е тясно специализирана в изготвянето на експертни оценки за нуждите на ипотечното кредитиране (Бизнес оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, парцели, земи, цели предприятия), съдебни делби, остойностяване на инвестиционни проекти, за покупко-продажби, за апортни вноски, при застраховки на имущество, при ликвидация и сливания и други.

Фирмата предлага кредитни консултации, както и цялостно подготвяне на документация за кредитиране.

  Експертна оценка на имоти

“Ласто Инженеринг” ЕООД изготвя автотехтически експертизи на Пътно Транспортни Произшествия, експертни оценки на моторни превозни средства, строителна техника и пътна механизация. За повече информация посетете специализираната страница за автотехтически експертизи и оценка на МПС

  Експертна оценка на автомобили,машини и съоръжения